Follow on

Slokams on Ganesha

7 Mar 2023

Ganesha Ashtothram ( Ashtottara Shatanamavali)
1-10
    Om Gajaananaaya Namaha
    Om Ganaadhyaksaaya Namaha
    Om Vignaraajaaya Namaha
    Om Vinaayakaaya Namaha
    Om Dvaimaturaaya Namaha
    Om Dvimukhaaya Namaha
    Om Pramukhaaya Namaha
    Om Sumukhaaya Namaha
    Om Krutine Namaha
    Om Supradeepaaya Namaha
11-20
    Om Sukhanidhaye Namaha
    Om Suraadhyaksaaya Namaha
    Om Suraarighnaaya Namaha
    Om Mahaaganapathaye Namaha
    Om Maanyaaya Namaha
    Om Mahaakaalaaya Namaha
    Om Mahaabhalaaya Namaha
    Om Herambaaya Namaha
    Om Lambajhataraaya Namaha
    Om Hrasvagreevaaya Namaha
21-30
    Om MahOdaraaya Namaha
    Om MadOthkataaya Namaha
    Om Mahaaveeraaya Namaha
    Om Mantrinae Namaha
    Om Mangala swaraaya Namaha
    Om Pramadhaaya Namaha
    Om Pradhamaaya Namaha
    Om Praajnaaya Namaha
    Om Vignakarthre Namaha
    Om Vignahantre Namaha
31-40
    Om Viswanethre Namaha
    Om Viraatpataye Namaha
    Om Sripataye Namaha
    Om Vaakpataye Namaha
    Om Sringaarine Namaha
    Om Aashritha vatsalaaya Namaha
    Om Shivapriyaaya Namaha
    Om Shegrakaarine Namaha
    Om Shaswataaya Namaha
    Om Balaaya Namaha
41-50
    Om BalOthitaaya Namaha
    Om Bhavaatmajaaya Namaha
    Om Puraana purusaaya Namaha
    Om Pooshne Namaha
    Om PushkarOtshipta vaarine Namaha
    Om Agraganyaaya Namaha
    Om Agrapujyaaya Namaha
    Om Agragaamine Namaha
    Om Mantrakrte Namaha
    Om Chaameekara prabhaaya Namaha
51-60
    Om Sarvaaya Namaha
    Om SarvOpaasyaaya Namaha
    Om Sarva kartre Namaha
    Om Sarvanethre Namaha
    Om Sarvasiddhi pradaaya Namaha
    Om Sarva Siddhaye Namaha
    Om Pancha hastaaya Namaha
    Om Paarvati nandanaaya Namaha
    Om Prabhave Namaha
    Om Kumaara gurave Namaha
61-70
    Om Akshobhyaaya Namaha
    Om Kunjaraasura bhamjanaaya Namaha
    Om PramOdaaya Namaha
    Om MOdakapriyaaya Namaha
    Om Kaanthimate Namaha
    Om Dhrtimate Namaha
    Om Kaamine Namaha
    Om Kapithavanapriyaaya Namaha
    Om Brahmachaarine Namaha
    Om Brahmaroopine Namaha
71-80
    Om Brahmavidyaadi daanabhuve Namaha
    Om Jishnave Namaha
    Om Vishnupriyaaya Namaha
    Om Bhakta jeevitaaya Namaha
    Om Jita manmathaaya Namaha
    Om Aishwarya kaaranaaya Namaha
    Om Jyaayase Namaha
    Om Yaksha Kinnera sevitaaya Namaha
    Om Gangaa sutaaya Namaha
    Om Ganaadheeshaya Namaha
81-90
    Om Gambheera Ninadaaya Namaha
    Om Vatave Namaha
    Om Abheeshta varadaayine Namaha
    Om JyOtishae Namaha
    Om Bhakta nidhaye Namaha
    Om Bhavagamyaaya Namaha
    Om Mangala pradaaya Namaha
    Om Avvaktaaya Namaha
    Om Apraakruta Paraakramaaya Namaha
    Om Satyadharmine Namaha
91-100
    Om Sakhaye Namaha
    Om Sarasaambu nidhaye Namaha
    Om Maheshaaya Namaha
    Om Divyaangaaya Namaha
    Om Manikinkini Mekhalaaya Namaha
    Om Samastadevataa moortaye Namaha
    Om Sahishnave Namaha
    Om SatatOtthitaaya Namaha
    Om Vighata kaarine Namaha
    Om Viswagdrushae Namaha
101-108
    Om Vishwarakshaa krute Namaha
    Om Kalyaana gurave Namaha
    Om Unmatta veshaaya Namaha
    Om Aparaajithe Namaha
    Om Samasta Jagadaadhaaraaya Namaha
    Om Sarvaishwarya pradaaya Namaha
    Om Aakraanta chidachitprabhave Namaha
    Om Shri Vigneshwaraaya Namaha