logo-title

home-iconsearch-icon contact-icon
Follow on indian-heritage fbindian-heritage pinterestmenu
Compositions of Subbarama Iyer
(Lyrics provided by Mr.Lakshman)

marundallavO inda vidham (p).  rAgA:  kalyANi.  cApu tALA.  Subbarama Iyer.

P:  marundallavO inda vidham seivadu nI vIN vArta ENDivaLarkkurAi

A:  tirundum taNikai bAlasubramaNyan enrArkkum teriyAdO enakku terindirukkum pODi

C1:  migamillA pEccellAm pEsi pEsi ippOdu vella pEccu pEsa vanda pOdum pOrum edironrillA-
sannatam vandalavlO viTTadu ikkaNattil adai nIkkum vagai seyya pakkuvamallaDi sakkaLattiyiTTa

   2:  aDaTTi aDaTTi ennai avar sonna vArtaiyum avarait-tappidamAga yAn sonna vartaiyum
satikAri enru nAn solluvadu meccu saTTap-pEccellAm kiTTi solla vandAi kuTTisuvattinil
muTTa veLLezhugAdO unakkenne teriyAdO innamum shaTTa pEccellAm kiTTi solla vArAi

   3:  nirukkum kollat-teruvil UsikkoLvArO neDunALAi avara kaTTa viDDaiyellAm anda sirukkiyiDattil
seidAl avaL kaNDu purippAL dIrgha shUdu vAdin mArga tozhilenAn pArkkuL picciyiTTa pEr koNDaDi pODi

   3a:  kollat-teruvil Usi virkkak-koLvAruNDO kudikkirAi vINE ingenna kuraiyaik-kaNDO melli nallAiyavark-
enmIdu vanjamEdaDi viLambum subbarAman tamizhkkaruL shIlanuLam pugunduraiyakodottalayyakOla