Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
AnandarUpam.  rAgA:  vijayashrI.  Adi tALA.

P:  AnanarUpam haram durdarSam
A:  jnAnAnandam nandi vAhanam naTanAlankAram ramyatram gAtram
C:  vandEham vAmadEvam shambum vArANa shivAsinam prabhum
    indushEkharam himagirIsham sundaram harikEsham sucaritam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home