Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gaNEsha skanda.  rAgA:  nAgabhUSaNi.  rUpaka tALA.

P:  gaNEsha skanda jananI gandharva gAna vinOdini
A:  phaNIndra maNibhUSaNi paramEshvari niranjani
C:  sharaNAgata vatsalE ninna caraNadhiyAnadali sukhisada
    nara janmavadEtakE suravarArcitE harikEsha niratE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home