Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvI gaurI.  rAgA:  gaurImanOhari.  khaNDa cApu tALA.

P:  dEvI gaurI ninna dhyAnisuva janarigE jananAdhi bhayaviruvadE
A:  bhAva rAga laya rakti bhaktigaLinda ninna pAvanatara pAda pankaja vasEvisi
C:  sharIra vINege AdiSTaja madhyatArada surutiyatri nADiya 
    sUkSma shabda dAtuva vara guNangaLunura saiyoLsErisi 
    sura varanudE harikEsha niratE ninagarpisi  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home