Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
calamEla cEsEvu (tAna varNa).  rAgA:  nArAyaNagauLa.  Adi tALA. 

P:  calamEla cEsEvu nA sAmi cAla nammiyunnAnurA
A:  palumAru ninnE kOrina nAtO palukavadErA harikEshA
C:  sarasijAkSA krpajUDarA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home