Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bindu pITha.  rAgA:  husEni.  cApu tALA.

P:  bindu pITha krtAvAsE bhEda rahitE jaganmAtE
A:  indu vadanE mandagamanE indrAdi vanditE
C:  vEda janita gAyatri hrdaya svara shruti catur-vimashati
    nAda nilayE mOda hrdayE Adarisu harikEsha hitE   

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home