Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhUbhAramati.  rAgA:  sAvEri.  khaNdacApu tALA.

P:  bhUbhAramati dIrparAdA
A:  shOpAyamAna nIlA phAganA kamalanAbhA karuNimpa rAdA vimalA
C:  pAmarula bAda lOpaDi lOka sajjanulu pagalurEyunu 
    ninnu bhajiyincu cunnArugA madana janaka shrI 
    harikEshapura vAsA dAmOdarA parandAmA ramA rramaNA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home