Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhajAmyaham.  rAgA: nAgagAndhAri.  Adi tALA.

P:  bhajAmyaham avyayam pArvatIsham
A:  ajAdi vandita sarOjapAdam Ananda vigraha Adi nAtham
C:  kOmaLagAtram kubEra mitram kumAra gajamukha ghOSita stOtram
    ramApati priyam rAja jaTAngam nAdamayam harikEsha lingam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home