Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhairavi paramEshvari.  rAgA:  bhairavi.  rUpaka tALA. 

P:  bhairavi paramEshvari parAshakti paripAlisau 
A:  shauri virincEndranutE sakala lOka mAtE 
C:  sarva shatru samhAriNi sarvalOka shamani sarva  
    vEda sAramayE shankari harikEshapriyE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home