Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ugrAya avyakrAya.  rAgA:  dharmavati.  rUpaka tALA.

P:  ugrAya avyakrAya namO namashivAya
A:  nighrahAnugraha parAya nikhila lOkAdharAya
C:  sundaradhara rUpAya sOma gangA cUDAya
    candana carcitAngAya shAshvata harikEshAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home