.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sudhAmayi sudhAnidhi.  rAgA:  amrtavarSaNi.  rUpaka tALA.

P:  sudhAmayi sudhAnidhi sumacarEkSu kOdaNDE
A:  vidhIndranucE vimalE salahau vEdasArE vijayAmbikE
C:  sarasijAkSa jaganmOhini sarasarAga maNibhUSaNi 
    harikEsha priya kAmini AnandAmrtakarSaNi

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home