.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
siddhi vinAyakam bhajEham.  rAgA:  tODi.  rUpaka tALA.

P:  siddhi vinAyakam bhajEham cintita dAyakam
A:  buddhi dEvi prANa kAntam bhUta gaNAdhipam shAntam
C:  sakala vidyA kAraNam sakala vighna nivAraNam
    akaLankam harikEsham ambA sutam kahibhUSam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home