.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrIkaNThadayitE.  rAgA: mALavi.  Adi tALA

P:  shrIkaNThadAyitE shrI lalitE
A:  lOkaika mAtE vanaja lOcanE nInE gati mahitE
C:  kAmAkSi ninna prEma putranamElE prEma kaTAkSavIyE prEmavillavEdA lEpa tamasavidEkE sutrAma vinutE shyAmE   harikEsha prEma rAmE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home