.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI trilOkEsham.  rAgA:  sAvEri.  cApu tALA.

P:  shrI trilOkEsham cintauyAmi satatm
A:  mTrubhUtam varam mangaLaAkAram dhAtrAdi 
    suranutam sakala sampatpradam
C:  nAda rUpa jagannAtham sadAshivam vEdavEdyam mahAviSNu priyakaram.
    Adi dEvam gajAmbaram harikEsham mOdaya hrdayam haram munigaNa vanditam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home