.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI shubha hamsa (tAna varNa).  rAgA:  tODi.  ATa tALA.

P:  shrI shubha hamsagamanA ninnu jUci marulu konnadirA
A:  vipuDaina shrI cAmarAjEndra varakulamaNI ibharAja
    gamana shrI krSNa rAjEndra gAna rasika shirOmaNI
C:  mAna bhUSaNirA sukumArA gambhIrA vElukOrA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home