.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI shaila.  rAgA:  kamalamanOhari.  rUpaka tALA.

P:  shrI shaila bhramarAmbikE shivE akhilANDa nAyikE
A:  shrI shailEndrapAlE shrta bhaktAvana shIlE
C:  sAmagAna sArapadE salahu sampatpradE rAmE 
    harikEsha hitE nArAyaNa sahajAtE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home