.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI rAjarAjEshvari (daru varNa).  rAgA:  kApi.  cApu tALA.

P:  shrI rAjrAjEshvari shrtajana pAlini
A:  mArAri manOllAsini marakatAngi mAtangi
    (muktAyi svara sAhityam)
    kAyau nara san rUpatanu bhavara sujaya cAmarAja rAsa kala
    sukhava salisitaya hrdaya shivE lalitE shrI harikEshahitE 
C:  sakala bhuvana mAtE sajjana hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home