.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI mahiSAsura.  rAgA:  hamsagamani.  rUpaka tALA.

P:  shrI mahiSAsura mardhini shrtajana paripAlini
A:  nI mahimanu telupa vashamA nikhilalOka janani
C:  sArasAri nibha vadanE sarasarAja hamsagamanE
    mArajanaka sOdari vEda sAra harikEsahamuditE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home