.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI cakra varadA.  rAgA:  janaranjani.  Adi tALA.

P:  shrI cakra varadAtankE cinmayAnandE shivE salahau
A:  shrI cakra sthitE divijEndranutE trailOka mOhana cakrAyudhE
C:  parama bhAgyadE pAparahitE paramAnandE bhakta varadE
    harikEshapriyE ambA lalitE akhaNDa maNDalAkArE mAtE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home