.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shikhi vAhanA.  rAgA:  hamsadIpaka.  Adi tALA.

P:  shikhi vAhanA dEva sEnApatE
A:  sukha rUpa ambikAbAlA mUlA aghanAshiva upadEsha IshA
C:  skandA shaNmukhA kArtikEyA guhA gaNanAtha sOdarA shrIkarA
    Isha sutA harikEshapura vAsA dAsula brOcE bhUsurA varadA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home