.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sharaNAgata vatsala.  rAgA:  kharaharapriyA.  Adi tALA.

P:  sharaNAgata vatsala rAmA sArvabhaumA
A:  paraAnanda pArAvArA puruSOttama paripUrNakAmA
C:  moraliDi pAdamu baTTu sugrIvuni saraguna gAci vibhISaNuni rakSinci
    sharadhi bandhanamu dayatO cEsina harikEshapura Adi nAyakA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home