Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarva mangaLa.  rAgA:  paraju.  cApu tALA

P:  sarva mangaLa rUpADyE sarva saubhAgyapradE
A:  parvatEndra bAlE bhaktajana paripAlE
C:  dAna darmagaLEdu mariyEnu sahaja niSTaya sAra 
    mariyEnu dInapAl;E nInE gati shrI harikEsha sati

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home