Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sarasvati dEvi.  rAgA:  sarasvatimanOhari.  rUpaka tALA

P:  sarasvati dEvi tava charaNam mama sharaNam shrI
A:  surEshAdi vanditapatE suguNanidhE sujana vinutE
C:  varadAyaki harikEshASTOttara shata nAma krti rasana
    varam dEhi vAgdEvi vAgIshvari vANI sarasvati

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home