Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sahajaguNa.  rAgA:  shankarAbharaNa.  Adi tALA.

P:  sahajaguNa rAmchandra dayAnidhE
A:  mahanIya raghuvamsha shikhAmaNi guha rAjapriya kOdaNDapANi
C:  parama bhaktuDaina bharata bhAvameigi pAvanamagutana pAdukala nosagi
    varamulanaku abhaya varamiccina sItAvara harikEshapura vAsA sukhadA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home