Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sadAshivam.  rAgA:  hamsagamani.  rUpaka tALA.

P:  sadAshivam sadAshrayE saccidAnanda ghanam
A:  udAra guNa uragAbharaNam upaniSat-pratipAdyam Atyam
C:  sanakAdi vanditam sakala sampatpradam anupama guNa rAjitam
    Ananda vigraham manasija mada haraNam haram anakham harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home