Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
purArAtayE.  rAgA:  hindOLa.  Adi tALA (tisragati)

P:  purArAtayE namO puNyAtmanE namO
A:  surEshAya sundarAya varENyAya vAgIshAya
C:  manasija mada haraNAya mAnitApja caraNAya 
    dinakara shashi nayanAya dEvi manamOhanAya
    sanakAdyupAsitAya sAmagAna rasikAya 
    kanaka shaila sadanAya anagha harikEshAya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home