Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pashupatim ugram.  rAgA:  Arabhi.  khaNDa cApu tALA.

P:  pashupatim ugram kapAlinam vandE
A:  shashidharam sAmbam shankaram shAshvatam 
    shaNmukha priyatAtam sarvam sabhApatim
C:  kalyANasundaram kandarpa sundaram 
    karpUra sundaram kadambavana sundaram
    mallikArjunapatim vanamAlipriyakaram 
    mangaLAkaram haram mahEsham harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home