Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
pashupati pAdasEvanamE.  rAgA:  kalyANi.  Adi tALA.

P:  pashupati pAdasEvanamE paramAnandamu O manasA
A:  shashidhara saundaryAlankAri sahita sadAnanda kalyANa
C:  varamaina amarAvatI dhIramuna carAcara lOka sarava jIvulagu
    mAri mAri garbhavAsa bAdha dIrpa harikEsha rUpa nelakonna

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home