Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
parAtparE.  rAgA:  sAmA. Adi tALA

P:  parAtparE pAkArinutE
A:  dhArAdhara sutE sakalE niSkaLE nirAmayE sOma niTilE shyAmaLE
C:  sAma gAna vinOdini shanka cakradhAriNi shrI mahitE 
    shivE salahau sumukhi harikEsha saukhyadAyini

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home