Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
parama pAvanE.  rAgA:  mEgharanjani.  rUpaka tALA.

P:  parama pAvanE pArvati paripAlsau
A:  sarasijapadE sAvitri sarasvati gAyatri
C:  mahEndrAdi pUjitE mAtE harikEsha hitE 
    guha gajamukha mAtE gOvinda sahajAtE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home