Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
navAvaraNa sampUjyE.  rAgA: guharanjani.  Adi tALA.

P:  navAvaraNa sampUjyE ambA
A:  shaivAdi SaNmata sEvita pAdE shrIpati sOdari jagadEka mAtE
C:  suravara vinutE sumukhi mahitE parama dayAkarE pAvanE pAlisau
    dharaNi-dhara sutE shAmbhavi dEvi harikEshapriyE alankArE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home