Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
nArAyaNA.  rAgA:  kIravANi.  Adi tALA.

P:  nArAyaNA nAga shayanA rAjIva nayanA ramA ramaNA
A:  vAraNArti haraNA mahA balAdri sadanA suguNA
C:  dEva cAmuNDAm bhASTOttara shata divya nAma kriti racana cAturya
    bhAvam dEhi surarAja pUjita bhava harikEshapura virAjita

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home