Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mUvAshai koNDa.  rAgA:  kharaharapriyA.  Adi tALA.

P:  mUvAshai koNda tirumAl munivar tozhum mukunadanenum perumAL
A:  dEvendiran iDar tIrkkum sahAyan tiruDit-tiruDi veNNai tinginra
C:  pArkkaDal kalakki shrIdEviyai eDuttAn paNam koDutta 
    shEDan mEl Erip-paDuttAn pArellAm aLandu mAbali kuDi 
    keDuttAn paNbuDan harikEsha nagar tannaiyaDuttAn

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home