Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
anIshvaram.  rAgA:  cArukEsi.  Adi tALA

P:  anIshvaram ambikEshvaram
A:  munIshvarAdi sEvita caraNA muraha vinutam mUlahEtum
C:  kAlAtItam kapAla hastam kAshInAtham kAmAntakam
    bAla shashidharam bhaktapriyam varam kAlakAla harikEsham vandE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home