Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
mAvUr vaLam.  rAgA:  sindhubhairavi.  Adi tALA (tisragati).

P:  mAvUr vaLam peruga vanda kALi ammaiyE vaNangi 
    un mEl tudigaL pADa vAzhttuvAi nI enmmaiyE
A:  mukkN pattiniyE mUlamAna mUrtiyE 
    mukkaniyE ErkkaruLvAi muntulangu kIrtiyE
C:  antari nirantari sutantari kaumAriyE andagarkku 
    andakanai aNainda mAmAriyE andi vaNnan sOdari 
    harikEshan pAriyE atti mukha uttamanin annai alankAriyE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home