Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
manadirkkishainda.  rAgA:  shankarAbharaNa.  Adi tALA.

P:  manadirkkishainda maNALan shendil mAnagar vAzhvaDivElan vaLLI
A:  anudinam tudi sheyyum anbarukkanban iniya 
    tamizh mozhiyil ilangiDum inban vaLLi
C:  amarar dinam paNindarishikkum pAdan harikEsha nagar 
    vAzh Ananda gItan samarasa sharavaNan sarguNa bOdhan 
    tandaikk-upadEshikkum sargurunAthan vaLLi
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home