Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
lalitAmbE.  rAgA:  bhuvanagAndhAri.  Adi tALA.

P:  lalitAmbE shrI mAtE mahitE shailEndra sutE triguNAtItE
A:  vilasanmahA mahimAnvitE salahau saubhAgyajAtE
C:  mArAri tapO mandAra balE karuNAlavAlE bhuvanArcitE 
    suravaranutE bhuvanagAndhAri gIta suprItE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home