Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
krti vAsasE.  rAgA:  pUrvikalyANi.  cApu tALA.

P:  krti vAsasE tejasE namO namOstutE
A:  nityAlankArAya nigamAntAya nirmalAya
C:  parama puruSAya pArvatI nAthAya bhaktavatsalAya
    praNatArtiharAya harikEshAya Ananda rUpAya
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home