Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
krpAsAgaram.  rAgA:  mAdhavamanOhari.  rUpaka tALA.

P:  krpAsAgaram shivam pArddhinam bhajAmyaham
A:  apavarga sukha dAyakam akhilANDa nAyakam
C:  patitajana pApa haraNam bhaktajana pArijAtam atishaya pAvana caritam
    amrta ghaTEshvaram shatamakha mukhAdinutam sadaya harikEsham
 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home