Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAmEshvari.  rAgA:  kurinji.  Adi tALA.

P:  kAmeshvari shrI kAmAkSi gauri
A:  kAmitava nIva kalpaka vallari kanikaradi kApADammA karuNAlahari
C:  candana carcitE cAru caritrE sundaratarapatE surEsha vinutE
    indu nibha vadanE ENI nayanE vandita harikEsha manOharE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home