Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAmEsha baddhA.  rAgA:  budhamanOhari.  Adi tALA.

P:  kAmEsha baddha mAngalyE karakata kaivalyE
A:  shrI mAtE giri samjAtE shrIpati sahajAtE
C:  campakATavi nilayE sarva sAkSiNi salahau 
    shAmbEya hArE indra sannutE harikEshamudE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home