Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kAlakAlam.  rAgA:  gauLa.  tripuTa tALA.

P:  kAlakAlamkapAlinam vandE
A:  bAla lOcanam bhakta pAlinam shUlapANIm sundarAnanam
C:  mEru sadanam virUpAkSam sArasa padam shankaram
    vIrabhadram vishvanAtham vAraNAmbaram vara harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home