Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ananta padmanAbham.  rAgA:  Arabhi.  Adi tALA.

P:  ananta padmanAbham AshrayE Adi madhyAnta 
    rahitam akhila phala dAyakam shrI nAyakam
A:  ghananaya dEshika navarasa pUrita gAna kalAmrta dAyakam satatam
C:  parimaLam mrgamada tilakam bhAsuram harikEsha hitam AnandarUpam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home