Follow on


Old Thamizh film songs

kungumam mangala mangaiyar kungumam (Title song)

Singers: P.Susheela, Sulamangalam Rajalakshmi
Music: K.V.Mahadevan
Lyrics: Kannadasan
Film: Kungumam (1963)
Cast: Sivaji Ganesan, Vijaya Kumari, Sharada

Lyrics

kungumam mangala mangaiyar kungumam
kungumam mangala mangaiyar kungumam
kungumam madhurai mInaatchi kungumam

kungumam mangala mangaiyar kungumam
kungumam madhurai mInaatchi kungumam
kungumam mangala mangaiyar kungumam

thingaL mugaththil sempavazam enath
thigazum mangala kungumam
thingaL mugaththil sempavazam enath
thigazum mangala kungumam
dhaevi kaamaatchi thirumugath thaamarai
thaekkum mangalak kungumam
dhaevi kaamaatchi thirumugath thaamarai
thaekkum mangalak kungumam

kungumam mangala mangaiyar kungumam

kaasi visaalaatchi karuNai mugaththil
kalangarai kaattum kungumam....aa....
kaasi visaalaatchi karuNai mugaththil
kalangarai kaattum kungumam
kaNNagiyoedu madhurai nagaril
thaNalaay ezuntha kungumam
kaNNagiyoedu madhurai nagaril
thaNalaay ezuntha kungumam

kungumam mangala mangaiyar kungumam

raajaamaNi enum annai mugaththil
nalam peRa viLangum kungumam
raajaamaNi enum annai mugaththil
nalam peRa viLangum kungumam
naR kula maadhar kaRpinaip poetri
naattinar vaNangum kungumam
naR kula maadhar kaRpinaip poetri
naattinar vaNangum kungumam

kungumam mangala mangaiyar kungumam
kungumam madhurai mInaatchi kungumam
kungumam mangala mangaiyar kungumam
பாடல்

குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்
குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்
குங்குமம் மதுரை மீனாட்சி குங்குமம்

குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்
குங்குமம் மதுரை மீனாட்சி குங்குமம்
குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்

திங்கள் முகத்தில் செம்பவழம் எனத்
திகழும் மங்கல குங்குமம்
திங்கள் முகத்தில் செம்பவழம் எனத்
திகழும் மங்கல குங்குமம்
தேவி காமாட்சி திருமுகத் தாமரை
தேக்கும் மங்கலக் குங்குமம்
தேவி காமாட்சி திருமுகத் தாமரை
தேக்கும் மங்கலக் குங்குமம்

குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்

காசி விசாலாட்சி கருணை முகத்தில்
கலங்கரை காட்டும் குங்குமம்....ஆ....
காசி விசாலாட்சி கருணை முகத்தில்
கலங்கரை காட்டும் குங்குமம்
கண்ணகியோடு மதுரை நகரில்
தணலாய் எழுந்த குங்குமம்
கண்ணகியோடு மதுரை நகரில்
தணலாய் எழுந்த குங்குமம்

குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்

ராஜாமணி எனும் அன்னை முகத்தில்
நலம் பெற விளங்கும் குங்குமம்
ராஜாமணி எனும் அன்னை முகத்தில்
நலம் பெற விளங்கும் குங்குமம்
நற் குல மாதர் கற்பினைப் போற்றி
நாட்டினர் வணங்கும் குங்குமம்
நற் குல மாதர் கற்பினைப் போற்றி
நாட்டினர் வணங்கும் குங்குமம்

குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்
குங்குமம் மதுரை மீனாட்சி குங்குமம்
குங்குமம் மங்கல மங்கையர் குங்குமம்