Follow on
108 Divya Desams
Thiru Manikoodam (Thirunaangur)The temple is located half a mile from Thirunaangur which is located 5 miles from Sirgazhi.

The Moolavar is Varadaraaja Perumaal (Manikooda Naayagan) seen in standing posture facing east.

Thaayaar - Thirumaamagal Naachiyaar (Sridevi), Boodevi.

Theertham - Chandra Pushkarini

Mangalasasanam:
Thirumangaialwar - 1288-1297

Total of 10 Paasurams