Follow on
108 Divya Desams
Thiru Manimaada Koil (Thirunaangur)The temple is located at Thirunaangur, which is 5 miles from Sirgazhi.

The Moolavar is Naaraayanan seen in seated posture facing east. There are two utsava murthis Naaraayanan & Alattharkariyaan.

Thaayaar - Pundareekavalli Thaayaaar.

Theertham - Indhra Pushkarini, Rudra Pushkarini

Mangalasasanam:
Thirumangaialwar - 1218-1227, 1850, 2674

Total of 12 Paasurams