Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
hara mahEshvara.  rAgA:  bEgaDa.  Adi tALA.

P:  hara mahEshvara paripAlaya
A:  parama puruSA pArvati ramaNA karicarmAmbara karuNAsAgara
C:  sakala dEva vandita padayuga sakala lOka mUlAdhAra
    sakala mantrA adhikAraNA sakala vEdasAra harikEsha 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home