Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
harahara citikaNThA.  rAgA:  rAgA:  paraju.  Adi tALA.

P:  harahara citikaNThA shiva anAthanAthA pAhimAm vibhO 
A:  suravara pUjita sundarAkAra girijA ramaNA krpAsAgara
C:  kAma dahana shivakAmi ramaNA kAla kAla shrIkaNTha nirguNa
    sakala lOka jIva dayAkara hara shankara harikEsha saccidAkAra 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home