Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
girijAdEviya.  rAgA:  vINAdhari.  Adi tALA.

P:  girijAdEviya bhajiselO manujA mareyadE ninnanu dinavu
A:  paripari janumata durita vagaLevE paramAnandava paduLadE paDEyuvE
C:  dharaNipa nAguvE suravara nAguvE vara bhakta shirOmaNi nI nAguvE
    harikEshana caraNava nODuvE niratavu mOkSada nelayali niluvE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home